PROFI COMPETENCE

Baza Testów do badania osobowości, predyspozycji i kompetencji zawodowych

PROFI COMPETENCE

Baza Testów do badania osobowości, predyspozycji i kompetencji zawodowych

Nowość Wkrótce NOWY TEST PC-TEAM i RST

Nasza oferta dopasowana do każdych potrzeb

PROFI COMPETENCE EDUCATION

Baza testów do diagnozy uczniów i studentów

SZKOŁY
5e2c7520ddcdd639293818.png

SZKOŁY

Szkoła ma możliwość wykupienia licencji na 100, 200 lub 300 testów. Wykupując licencję otrzymuje dostęp do bazy testów on-line z wynikami i szczegółowymi raportami. Licencja umożliwia przeprowadzenie 100, 200 lub 300 (w zależności od rodzaju licencji)  testów wybranych z bazy dla uczniów w okresie 1 roku od dnia zakupienia licencji.  Łatwy i intuicyjny system pozwala na przyporządkowywanie testów do danego ucznia oraz generowanie wyników i szczegółowych raportów dla ucznia, nauczyciela, doradcy, pedagoga czy rodzica.
Wykorzystanie testów:

 • Do diagnozy ucznia w zakresie jego kompetencji interpersonalnych i predyspozycji zawodowych
 • Wyznaczania ścieżki kariery
 • Określenia mocnych stron i obszarów do rozwoju ucznia
 • Dla Nauczycieli do pracy z uczniami – np. lekcje wychowawcze
 • Dla Doradców zawodowych
 • Dla Pedagogów
 • Dla Rodziców

Wszystkie testy to profesjonalne narzędzia do pracy doradców zawodowych, pedagogów i nauczycieli w szkole.

Każdy test zawiera wyniki i szczegółowy raport z rekomendacjami, który nie wymaga dodatkowej analizy specjalisty.

 

PCT-Y – Wielowymiarowy test osobowości dla osób w wieku 15-19 lat.
Test PCT-Y Profi Competence for Young  to najbardziej kompleksowy test badający potencjał, samoocenę, emocje, mocne strony i obszary do rozwoju osoby uczącej się. Jest wielowymiarowym narzędziem wykorzystywanym w badaniach osobowości w kontekście wielu obszarów dotyczących uczenia się i funkcjonowania w życiu prywatnym osoby młodej. PCT-Y jest narzędziem wspierającym proces poznania samego siebie oraz proces wyznaczania dla siebie kierunków nauki a także rozwoju ogólnego. Zalecany do budowania świadomości swoich zasobów oraz podczas budowania ścieżki kariery.

TEST JA I MOJA SAMOOCENA – Test badający poziom samooceny dla osób w wieku 15-19 lat.
Kompleksowe narzędzie badające nastawienie do siebie i ocenę swojej postawy oraz zachowania. Test zaprojektowany aby zbadać stosunek do swojej wiedzy, kompetencji, umiejętności, atrakcyjności i życia w zgodzie z samym sobą.

TEST JA I MOJE EMOCJE – Test badający poziom emocji w codziennym funkcjonowaniu dla osób w wieku 15-19 lat.
Narzędzie stworzone do identyfikacji emocji i nastawienia badanego do świata i przyszłości. Test przeznaczony do badania siły radzenia sobie z trudnościami, do określenia poziomu optymizmu oraz nastawienia do swoich celów w przyszłości. Pomocny w określeniu obszarów niezbędnych do uzyskania wewnętrznego spokoju.

 

TEST JA W DZIAŁANIU – Test badający potencjał w obszarze codziennego funkcjonowania dla osób w wieku 15-19 lat.
Test daje informacje o zorganizowaniu, sumienności, ostrożności czy wytrzymałości w dążeniu do celu a także o predyspozycjach do przewodzenia innym.

TEST JA W SZKOLE – Test badający kluczowe predyktory osiągania sukcesu dla osób w wieku 15-19 lat.
Narzędzie przeznaczone do zidentyfikowania kluczowych predyktorów osiągnięcia sukcesu w szkole lub przyszłej karierze zawodoweh. Bada poziom skuteczności działania, nastawienia i dążenia do celów oraz charyzmę związaną z liderstwem. Daje informację o wewnętrznej sile potrzebnej przy nauce i pracy.

TEST JA W RELACJI – Test badający predyktory w obszarze interpersonalnym dla osób w wieku 15-19 lat.
Narzędzie stworzone do poznania własnych zachowań w obszarze interpersonalnym. Test bada wartość życzliwości, chęci przebywania z ludźmi i budowania kontaktów interpersonalnych oraz postawę asertywną w relacjach. Wskazuje rekomendacje rozwojowe w życiu.

TEST JA WE WSPÓŁPRACY – Test badający wewnętrzne predyktory do tworzenia efektywnej współpracy dla osób w wieku 15-19 lat.
Narzędzie badające wewnętrzne predyktory człowieka niezbędne do tworzenia efektywnej współpracy z innymi. Test identyfikujący elementy wpływające na dobrą kooperację między ludźmi m.in. ugodowość, nastawienie na siebie bądź na innych, ufność i podejrzliwość. Zaprojektowany aby pomóc w budowaniu lub wzmacnianiu współpracy w życiu.

PAKIETY TESTÓW DLA SZKOŁY

PAKIET 100 TESTÓW

na 1 rok

PLN 1200.00 Dodaj do koszyka

PAKIET 200 TESTÓW

na 1 rok

PLN 2000.00 Dodaj do koszyka

PAKIET 300 TESTÓW

na 1 rok

PLN 2700.00 Dodaj do koszyka
, UCZELNIE
5e2c7520de612611840949.png

UCZELNIE

Uczelnia ma możliwość wykupienia licencji na 100, 200 lub 300 testów. Wykupując licencję otrzymuje dostęp do bazy testów on-line z wynikami i szczegółowymi raportami. Licencja umożliwia przeprowadzenie 100, 200 lub 300 (w zależności od rodzaju licencji) testów wybranych z bazy dla studentów w okresie 1 roku od dnia zakupienia licencji. Łatwy i intuicyjny system pozwala na przyporządkowywanie testów do danego studenta oraz generowanie wyników i szczegółowych raportów dla studenta, uczelni czy wykładowcy.
Wykorzystanie testów:

 • Do diagnozy studenta w zakresie jego kompetencji interpersonalnych i predyspozycji zawodowych
 • Wyznaczania ścieżki kariery zawodowej
 • Określenia mocnych stron i obszarów do rozwoju studenta
 • Do diagnozy studenta w zakresie wejścia na rynek pracy
 • Do procesu rekrutacji
 • Dla BIUR KARIER
 • Dla Wykładowców jako narzędzia do zajęć i warsztatów

Wszystkie testy to profesjonalne narzędzia do diagnozy studentów.

Każdy test zawiera wyniki i szczegółowy raport z rekomendacjami, który nie wymaga dodatkowej analizy specjalisty.

 

 

PCT-Y – Wielowymiarowy test osobowości dla osób w wieku 15-19 lat.
Test PCT-Y Profi Competence for Young  to najbardziej kompleksowy test badający potencjał, samoocenę, emocje, mocne strony i obszary do rozwoju osoby uczącej się. Jest wielowymiarowym narzędziem wykorzystywanym w badaniach osobowości w kontekście wielu obszarów dotyczących uczenia się i funkcjonowania w życiu prywatnym osoby młodej. PCT-Y jest narzędziem wspierającym proces poznania samego siebie oraz proces wyznaczania dla siebie kierunków nauki a także rozwoju ogólnego. Zalecany do budowania świadomości swoich zasobów oraz podczas budowania ścieżki kariery.

TEST JA I MOJA SAMOOCENA – Test badający poziom samooceny dla osób w wieku 15-19 lat.
K
ompleksowe narzędzie badające nastawienie do siebie i ocenę swojej postawy oraz zachowania. Test zaprojektowany aby zbadać stosunek do swojej wiedzy, kompetencji, umiejętności, atrakcyjności i życia w zgodzie z samym sobą.

TEST JA I MOJE EMOCJE – Test badający poziom emocji w codziennym funkcjonowaniu dla osób w wieku 15-19 lat.
Narzędzie stworzone do identyfikacji emocji i nastawienia badanego do świata i przyszłości. Test przeznaczony do badania siły radzenia sobie z trudnościami, do określenia poziomu optymizmu oraz nastawienia do swoich celów w przyszłości. Pomocny w określeniu obszarów niezbędnych do uzyskania wewnętrznego spokoju.

 

TEST JA W DZIAŁANIU – Test badający potencjał w obszarze codziennego funkcjonowania dla osób w wieku 15-19 lat.
Test daje informacje o zorganizowaniu, sumienności, ostrożności czy wytrzymałości w dążeniu do celu a także o predyspozycjach do przewodzenia innym.

TEST JA W SZKOLE – Test badający kluczowe predyktory osiągania sukcesu dla osób w wieku 15-19 lat.
Narzędzie przeznaczone do zidentyfikowania kluczowych predyktorów osiągnięcia sukcesu w szkole lub przyszłej karierze zawodoweh. Bada poziom skuteczności działania, nastawienia i dążenia do celów oraz charyzmę związaną z liderstwem. Daje informację o wewnętrznej sile potrzebnej przy nauce i pracy.

TEST JA W RELACJI – Test badający predyktory w obszarze interpersonalnym dla osób w wieku 15-19 lat.
Narzędzie stworzone do poznania własnych zachowań w obszarze interpersonalnym. Test bada wartość życzliwości, chęci przebywania z ludźmi i budowania kontaktów interpersonalnych oraz postawę asertywną w relacjach. Wskazuje rekomendacje rozwojowe w życiu.

TEST JA WE WSPÓŁPRACY – Test badający wewnętrzne predyktory do tworzenia efektywnej współpracy dla osób w wieku 15-19 lat.
Narzędzie badające wewnętrzne predyktory człowieka niezbędne do tworzenia efektywnej współpracy z innymi. Test identyfikujący elementy wpływające na dobrą kooperację między ludźmi m.in. ugodowość, nastawienie na siebie bądź na innych, ufność i podejrzliwość. Zaprojektowany aby pomóc w budowaniu lub wzmacnianiu współpracy w życiu.

TEST PCT-A – Wielowymiarowy test osobowości dla osób dorosłych.
Test PCT Profi Competence Test to najbardziej kompleksowy test badający potencjał, samoocenę, emocje, mocne strony i obszary do rozwoju osoby dorosłej. Jest wielowymiarowym narzędziem wykorzystywanym w badaniach osobowości w kontekście wielu obszarów życia prywatnego jak i zawodowego.
Profi Competence Test jest narzędziem wspierającym proces poznania samego siebie oraz proces rozwoju zawodowego. Zalecany do budowania świadomości swoich zasobów oraz podczas budowania ścieżki kariery.

TEST JA W DZIAŁANIU – Test badający potencjał w obszarze codziennego funkcjonowania dla osób dorosłych.
Narzędzie przeznaczone do zbadania własnego potencjału w obszarze codziennego funkcjonowania w aspekcie realizacji celów i zadań. Test daje informacje o zorganizowaniu, sumienności, ostrożności czy wytrzymałości w dążeniu do celu a także o predyspozycjach do przewodzenia innym.

TEST JA W SZKOLE – Test badający kluczowe predyktory osiągania sukcesu dla osób dorosłych.
Narzędzie przeznaczone do zidentyfikowania kluczowych predyktorów osiągnięcia sukcesu w pracy zawodowej. Bada poziom skuteczności działania, nastawienia i dążenia do celów oraz charyzmę związaną z liderstwem. Daje informację o wewnętrznej sile potrzebnej w pracy.

TEST JA W RELACJI – Test badający predyktory w obszarze interpersonalnym dla osób dorosłych.
Narzędzie stworzone do poznania własnych zachowań w obszarze interpersonalnym. Test bada wartość życzliwości, chęci przebywania z ludźmi i budowania kontaktów interpersonalnych oraz postawę asertywną w relacjach zawodowych i prywatnych. Wskazuje rekomendacje rozwojowe w życiu prywatnym i zawodowym.

TEST JA I MOJA SAMOOCENA – Test badający poziom samooceny dla osób dorosłych.
K
ompleksowe narzędzie badające nastawienie do siebie i ocenę swojej postawy oraz zachowania. Test zaprojektowany aby zbadać stosunek do swojej wiedzy, kompetencji, umiejętności, atrakcyjności i życia w zgodzie z samym sobą.

TEST JA WE WSPÓŁPRACY – Test badający wewnętrzne predyktory do tworzenia efektywnej współpracy dla osób dorosłych.
Narzędzie badające wewnętrzne predyktory człowieka niezbędne do tworzenia efektywnej współpracy z innymi. Test identyfikujący elementy wpływające na dobrą kooperację między ludźmi m.in. ugodowość, nastawienie na siebie bądź na innych, ufność i podejrzliwość. Zaprojektowany aby pomóc w budowaniu lub wzmacnianiu współpracy w życiu prywatnym i zawodowym.

TEST JA I MOJE EMOCJE – Test badający poziom emocji w codziennym funkcjonowaniu dla osób dosrosłych.
Narzędzie stworzone do identyfikacji emocji i nastawienia badanego do świata. Test przeznaczony do określenia poziomu wybranych emocji, badania siły radzenia sobie z trudnościami oraz nastawienia do swoich celów w przyszłości. Pomocny w określeniu obszarów niezbędnych do uzyskania wewnętrznego spokoju.

 

PAKIETY TESTÓW DLA UCZELNI

PAKIET 100 TESTÓW

na 1 rok

PLN 2800.00 Dodaj do koszyka

PAKIET 200 TESTÓW

na 1 rok

PLN 4500.00 Dodaj do koszyka

PAKIET 300 TESTÓW

na 1 rok

PLN 5500.00 Dodaj do koszyka

PROFI COMPETENCE BUSINESS

Baza testów do diagnozy pracowników firm i instytucji

FIRMY
5e2c7558dfbfd184421521.png

FIRMY

Firma ma możliwość wykupienia licencji na 50, 100 lub 200 testów.
Wykupując licencję Firma otrzymuje dostęp do bazy testów on-line z wynikami i szczegółowymi raportami. Licencja umożliwia przeprowadzenie 50/100/200 testów wybranych z bazy do diagnozy pracowników w okresie 1 roku od dnia zakupienia licencji.  Łatwy i intuicyjny system pozwala na przyporządkowywanie testów do badanej osoby oraz generowanie wyników i szczegółowych raportów.

Wszystkie testy to profesjonalne narzędzia wspierające działy HR,  menedżerów, kierowników w zarządzaniu zasobami ludzkimi.
 

Wykorzystanie testów:

 • Do diagnozy pracowników w zakresie ich kompetencji interpersonalnych, liderskich i predyspozycji zawodowych
 • Do wyznaczania ścieżki kariery zawodowej i awansu
 • Do określenia mocnych stron i obszarów do rozwoju pracowników
 • Do budowy i zarządzania zespołami
 • Dla działów HR
 • Do rekrutacji i selekcji pracowników

  Każdy test zawiera wyniki i szczegółowy raport z rekomendacjami, który nie wymaga dodatkowej analizy specjalisty.

 

TEST PCT-A – Wielowymiarowy test osobowości dla osób dorosłych.
Test PCT Profi Competence Test to najbardziej kompleksowy test badający potencjał, samoocenę, emocje, mocne strony i obszary do rozwoju osoby dorosłej. Jest wielowymiarowym narzędziem wykorzystywanym w badaniach osobowości w kontekście wielu obszarów życia prywatnego jak i zawodowego.
Profi Competence Test jest narzędziem wspierającym proces poznania samego siebie oraz proces rozwoju zawodowego. Zalecany do budowania świadomości swoich zasobów oraz podczas budowania ścieżki kariery.

TEST JA W DZIAŁANIU – Test badający potencjał w obszarze codziennego funkcjonowania dla osób dorosłych.
Narzędzie przeznaczone do zbadania własnego potencjału w obszarze codziennego funkcjonowania w aspekcie realizacji celów i zadań. Test daje informacje o zorganizowaniu, sumienności, ostrożności czy wytrzymałości w dążeniu do celu a także o predyspozycjach do przewodzenia innym.

 

TEST JA W SZKOLE – Test badający kluczowe predyktory osiągania sukcesu dla osób dorosłych.
Narzędzie przeznaczone do zidentyfikowania kluczowych predyktorów osiągnięcia sukcesu w pracy zawodowej. Bada poziom skuteczności działania, nastawienia i dążenia do celów oraz charyzmę związaną z liderstwem. Daje informację o wewnętrznej sile potrzebnej w pracy.

TEST JA W RELACJI – Test badający predyktory w obszarze interpersonalnym dla osób dorosłych.
Narzędzie stworzone do poznania własnych zachowań w obszarze interpersonalnym. Test bada wartość życzliwości, chęci przebywania z ludźmi i budowania kontaktów interpersonalnych oraz postawę asertywną w relacjach zawodowych i prywatnych. Wskazuje rekomendacje rozwojowe w życiu prywatnym i zawodowym.

TEST JA I MOJA SAMOOCENA – Test badający poziom samooceny dla osób dorosłych.
K
ompleksowe narzędzie badające nastawienie do siebie i ocenę swojej postawy oraz zachowania. Test zaprojektowany aby zbadać stosunek do swojej wiedzy, kompetencji, umiejętności, atrakcyjności i życia w zgodzie z samym sobą.

TEST JA WE WSPÓŁPRACY – Test badający wewnętrzne predyktory do tworzenia efektywnej współpracy dla osób dorosłych.
Narzędzie badające wewnętrzne predyktory człowieka niezbędne do tworzenia efektywnej współpracy z innymi. Test identyfikujący elementy wpływające na dobrą kooperację między ludźmi m.in. ugodowość, nastawienie na siebie bądź na innych, ufność i podejrzliwość. Zaprojektowany aby pomóc w budowaniu lub wzmacnianiu współpracy w życiu prywatnym i zawodowym.

TEST JA I MOJE EMOCJE – Test badający poziom emocji w codziennym funkcjonowaniu dla osób dosrosłych.
Narzędzie stworzone do identyfikacji emocji i nastawienia badanego do świata. Test przeznaczony do określenia poziomu wybranych emocji, badania siły radzenia sobie z trudnościami oraz nastawienia do swoich celów w przyszłości. Pomocny w określeniu obszarów niezbędnych do uzyskania wewnętrznego spokoju.

PAKIETY TESTÓW DLA FIRM

PAKIET 50 TESTÓW

na 1 rok

PLN 6000.00 Dodaj do koszyka

PAKIET 100 TESTÓW

na 1 rok

PLN 10000.00 Dodaj do koszyka

PAKIET 150 TESTÓW

na 1 rok

PLN 13000.00 Dodaj do koszyka
, INSTYTUCJE
5e2c7558e1305022862745.png

INSTYTUCJE

INSTYTUCJA MA MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA LICENCJI NA 100, 200 LUB 300 TESTÓW.

Instytucja wykupując licencję otrzymuje dostęp do bazy testów on-line z wynikami i szczegółowymi raportami. Licencja umożliwia przeprowadzenie 100/200/300 testów wybranych z bazy w okresie 1 roku od dnia zakupienia licencji.  Łatwy i intuicyjny system pozwala na przyporządkowywanie testów dla badanej osoby oraz generowanie wyników i szczegółowych raportów.

Wszystkie testy to profesjonalne narzędzia wspierające Instytucje w diagnozie swoich klientów/petentów

Wykorzystanie testów:

 • Do diagnozy klienta/petenta w zakresie jego kompetencji interpersonalnych i predyspozycji zawodowych
 • Wyznaczania ścieżki kariery zawodowej
 • Określenia mocnych stron i obszarów do rozwoju osobowego
 • Do diagnozy klienta w zakresie rynku pracy

 

Każdy test zawiera wyniki i szczegółowy raport z rekomendacjami, który nie wymaga dodatkowej analizy specjalisty.

 

TEST PCT-A – Wielowymiarowy test osobowości dla osób dorosłych.
Test PCT Profi Competence Test to najbardziej kompleksowy test badający potencjał, samoocenę, emocje, mocne strony i obszary do rozwoju osoby dorosłej. Jest wielowymiarowym narzędziem wykorzystywanym w badaniach osobowości w kontekście wielu obszarów życia prywatnego jak i zawodowego.
Profi Competence Test jest narzędziem wspierającym proces poznania samego siebie oraz proces rozwoju zawodowego. Zalecany do budowania świadomości swoich zasobów oraz podczas budowania ścieżki kariery.

TEST JA W DZIAŁANIU – Test badający potencjał w obszarze codziennego funkcjonowania dla osób dorosłych.
Narzędzie przeznaczone do zbadania własnego potencjału w obszarze codziennego funkcjonowania w aspekcie realizacji celów i zadań. Test daje informacje o zorganizowaniu, sumienności, ostrożności czy wytrzymałości w dążeniu do celu a także o predyspozycjach do przewodzenia innym.

 

TEST JA W SZKOLE – Test badający kluczowe predyktory osiągania sukcesu dla osób dorosłych.
Narzędzie przeznaczone do zidentyfikowania kluczowych predyktorów osiągnięcia sukcesu w pracy zawodowej. Bada poziom skuteczności działania, nastawienia i dążenia do celów oraz charyzmę związaną z liderstwem. Daje informację o wewnętrznej sile potrzebnej w pracy.

TEST JA W RELACJI – Test badający predyktory w obszarze interpersonalnym dla osób dorosłych.
Narzędzie stworzone do poznania własnych zachowań w obszarze interpersonalnym. Test bada wartość życzliwości, chęci przebywania z ludźmi i budowania kontaktów interpersonalnych oraz postawę asertywną w relacjach zawodowych i prywatnych. Wskazuje rekomendacje rozwojowe w życiu prywatnym i zawodowym.

TEST JA I MOJA SAMOOCENA – Test badający poziom samooceny dla osób dorosłych.
K
ompleksowe narzędzie badające nastawienie do siebie i ocenę swojej postawy oraz zachowania. Test zaprojektowany aby zbadać stosunek do swojej wiedzy, kompetencji, umiejętności, atrakcyjności i życia w zgodzie z samym sobą.

TEST JA WE WSPÓŁPRACY – Test badający wewnętrzne predyktory do tworzenia efektywnej współpracy dla osób dorosłych.
Narzędzie badające wewnętrzne predyktory człowieka niezbędne do tworzenia efektywnej współpracy z innymi. Test identyfikujący elementy wpływające na dobrą kooperację między ludźmi m.in. ugodowość, nastawienie na siebie bądź na innych, ufność i podejrzliwość. Zaprojektowany aby pomóc w budowaniu lub wzmacnianiu współpracy w życiu prywatnym i zawodowym.

TEST JA I MOJE EMOCJE – Test badający poziom emocji w codziennym funkcjonowaniu dla osób dosrosłych.
Narzędzie stworzone do identyfikacji emocji i nastawienia badanego do świata. Test przeznaczony do określenia poziomu wybranych emocji, badania siły radzenia sobie z trudnościami oraz nastawienia do swoich celów w przyszłości. Pomocny w określeniu obszarów niezbędnych do uzyskania wewnętrznego spokoju.

 

PCT-Y – Wielowymiarowy test osobowości dla osób w wieku 15-19 lat.
Test PCT-Y Profi Competence for Young  to najbardziej kompleksowy test badający potencjał, samoocenę, emocje, mocne strony i obszary do rozwoju osoby uczącej się. Jest wielowymiarowym narzędziem wykorzystywanym w badaniach osobowości w kontekście wielu obszarów dotyczących uczenia się i funkcjonowania w życiu prywatnym osoby młodej. PCT-Y jest narzędziem wspierającym proces poznania samego siebie oraz proces wyznaczania dla siebie kierunków nauki a także rozwoju ogólnego. Zalecany do budowania świadomości swoich zasobów oraz podczas budowania ścieżki kariery.

TEST JA I MOJA SAMOOCENA – Test badający poziom samooceny dla osób w wieku 15-19 lat.
Kompleksowe narzędzie badające nastawienie do siebie i ocenę swojej postawy oraz zachowania. Test zaprojektowany aby zbadać stosunek do swojej wiedzy, kompetencji, umiejętności, atrakcyjności i życia w zgodzie z samym sobą.

TEST JA I MOJE EMOCJE – Test badający poziom emocji w codziennym funkcjonowaniu dla osób w wieku 15-19 lat.
Narzędzie stworzone do identyfikacji emocji i nastawienia badanego do świata i przyszłości. Test przeznaczony do badania siły radzenia sobie z trudnościami, do określenia poziomu optymizmu oraz nastawienia do swoich celów w przyszłości. Pomocny w określeniu obszarów niezbędnych do uzyskania wewnętrznego spokoju.

 

TEST JA W DZIAŁANIU – Test badający potencjał w obszarze codziennego funkcjonowania dla osób w wieku 15-19 lat.
Test daje informacje o zorganizowaniu, sumienności, ostrożności czy wytrzymałości w dążeniu do celu a także o predyspozycjach do przewodzenia innym.

TEST JA W SZKOLE – Test badający kluczowe predyktory osiągania sukcesu dla osób w wieku 15-19 lat.
Narzędzie przeznaczone do zidentyfikowania kluczowych predyktorów osiągnięcia sukcesu w szkole lub przyszłej karierze zawodoweh. Bada poziom skuteczności działania, nastawienia i dążenia do celów oraz charyzmę związaną z liderstwem. Daje informację o wewnętrznej sile potrzebnej przy nauce i pracy.

TEST JA W RELACJI – Test badający predyktory w obszarze interpersonalnym dla osób w wieku 15-19 lat.
Narzędzie stworzone do poznania własnych zachowań w obszarze interpersonalnym. Test bada wartość życzliwości, chęci przebywania z ludźmi i budowania kontaktów interpersonalnych oraz postawę asertywną w relacjach. Wskazuje rekomendacje rozwojowe w życiu.

TEST JA WE WSPÓŁPRACY – Test badający wewnętrzne predyktory do tworzenia efektywnej współpracy dla osób w wieku 15-19 lat.
Narzędzie badające wewnętrzne predyktory człowieka niezbędne do tworzenia efektywnej współpracy z innymi. Test identyfikujący elementy wpływające na dobrą kooperację między ludźmi m.in. ugodowość, nastawienie na siebie bądź na innych, ufność i podejrzliwość. Zaprojektowany aby pomóc w budowaniu lub wzmacnianiu współpracy w życiu.

PAKIETY TESTÓW DLA INSTYTUCJI

PAKIET 50 TESTÓW

na 1 rok

PLN 6000.00 Dodaj do koszyka

PAKIET 100 TESTÓW

na 1 rok

PLN 10000.00 Dodaj do koszyka

PAKIET 150 TESTÓW

na 1 rok

PLN 13000.00 Dodaj do koszyka
, BADANIE KOMPETENCJI
5e3414b390972857977156.png

BADANIE KOMPETENCJI

Indywidualne badanie kompetencji składa się z baterii testów online oraz fachowej pomocy konsultanta. Badanie dostarcza kompleksowych informacji w zakresie wymiarów:

 • Typu osobowości – Jaki jest typ osobowości? Jaki masz potencjał?
 • Typu interpersonalnego – Jak się komunikujesz w pracy?
 • Reakcji na stres i sytuacje trudne – Jak reagujesz w sytuacjach trudnych i konfliktowych?
 • Predyspozycji zawodowych – W jakim zawodzie i na jakim stanowisku będę osobą najbardziej efektywną?
 • Ja w relacji – Jak budujesz relacje w pracy?
 • Ja we współpracy – Jak współpracujesz w zespole i z innymi?
 • Ja w pracy – Jakie masz kompetencje w pracy?
 • Ja w działaniu – Jak pracujesz?
 • Ja i moja samoocena – Jak postrzegasz siebie?
 • Ja i moje emocje – Jakie towarzyszą Ci emocje?
 • Kompetencji liderskich – Jakie masz kompetencje liderskie?
 • Pracy w zespole – Jak pracujesz w zespole?
 • Motywacji wewnętrznej i zewnętrznej – Co Cię motywuje?
 • Kotwic kariery – Jakie wyznajesz wartości w pracy i w życiu?

Kompleksowe badanie pozwala bardzo szczegółowo określić potencjał badanych osób i ich predyspozycje liderskie. Umożliwia zdiagnozowanie mocnych stron oraz obszarów do rozwoju oraz określa ścieżkę kariery czy też awansu w firmie. W procesie rekrutacji dokonuje poprawnej selekcji i wyboru odpowiedniego kandydata na dane stanowisko

W skład badania kompetencji wchodzi:

 • Badanie on-line - 4 testy
 • Wywiad behawioralny z konsultantem
 • Wyniki
 • Szczegółowe raporty z rekomendacjami
 • Sesja informacji zwrotnej
 • Sesja informacji zwrotnej o badanym pracowniku dla przełożonego

Badanie kompetencji można stosować:

 • W procesie rekrutacji
 • Do badania kompetencji i potencjału pracowników
 • Do monitoringu pracowników
 • W procesie tworzenia zespołów projektowych
 • Do wyznaczania ścieżki rozwoju i awansu
 • Do badania potrzeb szkoleniowych
 • W procesie coachingowym
 • Do osób indywidualnych w celu zbadania mocnych stron oraz obszarów do rozwoju

PAKIETY BADANIA KOMPETENCJI

BADANIE KOMPETENCJI

dla 1 osoby

PLN 990.00 / Za osobę Dodaj do koszyka

BADANIE KOMPETENCJI

dla 2 do 5 osób

PLN 940.00 / Za osobę Dodaj do koszyka

BADANIE KOMPETENCJI

dla 6 do 10 osób

PLN 890.00 / Za osobę Dodaj do koszyka

BADANIE KOMPETENCJI

dla 11 do 15 osób

PLN 830.00 / Za osobę Dodaj do koszyka

BADANIE KOMPETENCJI

dla 16 osób i więcej

PLN 780.00 / Za osobę Dodaj do koszyka

PROFI COMPETENCE INDIVIDUAL

Baza testów i narzędzi do diagnozy osób indywidualnych

PAKIETY

PROFI COMPETENCE TRAINING

Specjalistyczne, certyfikowane szkolenia

SZKOLENIA

PROFI COMPETENCE LICENSE

Licencje dostępne po odbyciu certyfikowanego szkolenia

PAKIETY

Testy

Profi Competence Test for Adults

Wielowymiarowy test osobowości dla osób dorosłych

JA I MOJE EMOCJE - Y

Test badający poziom emocji w codziennym funkcjonowaniu dla osób w wieku 15-19 lat

Personality Test Communication for Adults

Test badający indywidualny styl zachowania i komunikowania się osoby dorosłej

Profi Competence Test for Young

Wielowymiarowy test osobowości dla osób w wieku 15-19 lat

JA I MOJA SAMOOCENA - A

Test badający poziom samoocena dla osób dorosłych

JA W DZIAŁANIU - A

Test badający potencjał w obszarze codziennego funkcjonowania dla osób dorosłych

JA W SZKOLE - Y

Test badający kluczowe predyktory osiągnięcia sukcesu dla osób w wieku 15-19 lat

JA WE WSPÓŁPRACY - A

Test badający wewnętrzne predyktory do tworzenia efektywnej współpracy dla osób dorosłych

CAREER TEST

Test dla osób dorosłych. Bada wagę czynników, które mają wpływ na wybór pracy oraz satysfakcję